Hitelesítés

Mit nevezünk hiteles fordításnak?

Hiteles fordítás alatt azokat a fordításokat értjük, amelyeknek az eredeti szöveggel való egyezését arra jogosított szervezet hitelesítési nyilatkozattal tanúsítja. Ezeket a fordításokat összefűzik az eredeti dokumentummal, és címeres pecséttel látják el.
 –
“A 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. szakasza szerint hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az OFFI Zrt. készíthet. “
  
Az OFFI hitelesítési joga kizárólag Magyarországra terjed ki. (www.magyarorszag.hu)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.