български

 bolgár-zászló
  • От самото си основаване фирмата ни следи и спазва правните разпоредби, отнасящи седо официалния превод на документи, с което се придържаме изцяло към принципитеза изготвяне на качествен превод на текстове. Съблюдавайки различните изисквания на нашите клиенти, постоянно разширяваме предлаганите от нас преводачески услуги и извършваме специализирани преводи на текстове от различни области.
  • Преводите се извършват от висококвалифицирани преводачи с отлични референции, като разполагаме и с екип за технологична поддръжка на преводаческия процес.
  • Предлагаме превод на фирмени документи, удостоверения, дипломи и официални документи, заверки на документи и легализация, както и свързаните с това услуги (например заверка от нотариус, от Националната служба за превод и легализация OFFI , полагане на апостил Apostille).
  • Превод и лекториране на интернет страници.
  • Превод на текстове от и на редки езици като китайски, японски, македонски, гръцки, турски, литвански, португалски, арабски и др.
  • Експресни преводи.
  • Специализирани устни преводи от специалисти с опит и отлично владеене на чужди езици.
  • Конкурентни цени на предоставяните от нас услуги, съобразени изцяло с конкретната поръчка.
Доверете ни се! Даваме гаранция за качеството на нашите преводи!

Свържете се с нас:  Fordítunk Kft.

Офис:          2093 Budajenő, Harmat u. 45.

E-mail:      forditunk@forditunk.net

flogo szuper1k

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.